Obec Netřebice
www.obecnetrebice.cz

Netřebice - oficiální stránky obce
Přihlašte se k odběru důležitých informací přímo na Váš mobil pomocí SMS zpráv...
Odběr SMS


Netřebice je malá jihočeská obec, nacházející se při mezinárodní silnici E55, vedoucí z Českých Budějovic do rakouského Lince.

Obec je vystavěna na kopci, s něhož je krásný pohled do údolí řeky Malše, na Budějovickou kotlinu, na Novohradské hory, Blanský les s největším vrcholem Kleť a na poslední výběžky Šumavy.


Aktuální informace

Z DŮVODU VYKLÍZENÍ

BÝVALÉHO OBECNÍHO ÚŘADU

NABÍZÍME OBČANŮM K

ODBĚRU ZDARMA KOŽENKOVÉ ŽIDLE

( ZACHOVALÉ).

INFORMACE U STAROSTKY NEBO ÚČETNÍ OBCE.

Krajská pomoc zranitelným

V současné době připravil Jihočeský kraj projekt nazvaný KPZ (krajská pomoc zranitelným). Tato pomoc je určena osobám s poruchou imunity, onemocněním plic a kardiovaskulárního systému, onkologické a nefrologické pacienty, a osobám s dalšími závažnými onemocněními. Jedná se o připravené balíčky, které obsahují 2 respirátory třídy FFP2, 10 chirurgických ústenek a 2 látkové ústenky. Tyto ochranné prostředky pomohou nemocným chránit se na cestě k lékaři či jinam.

Balíček je možné si vyzvednout v budově Městského úřadu Kaplice, Náměstí 70. KPZ lze odebrat proti podpisu a uvedení čísla občanského průkazu osobně nebo prostřednictvím blízké osoby.

Pokud z nějakých důvodů vznikne potřeba získat balíček ze zdroje mimo obec, jsou balíčky k dispozici také např. v jihočeských nemocnicích.

__________________________________________________________________

MŠ NETŘEBICE ZAHÁJÍ PROVOZ 11.5.2020.

 

INFORMACE K NÁSTUPU DÍTĚTE DO MŠ JSOU ZVEŘEJNĚNY NA ÚŘEDNÍ DESCE OBCE V SEKCI MATEŘSKÁ ŠKOLA

Úhrada poplatku za vývoz komunálního odpadu

 

 

Poplatek za vývoz komunálního odpadu za zimní období od 1.10.2019 do30.4.2020 je stanoven na:

360,-Kč za vývoz 1x měsíčně


675,-Kč  za vývoz 2x měsíčně


1.395,-Kč za vývoz 1x týdně

 

 

Tento poplatek je možné uhradit bezhotovostně - převodem na účet obce číslo: 650 122 544/0600 s uvedením správného VS (variabilního symbolu) = 1340xxx, kde xxx znamená číslo popisné.

Dále je poplatek možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě.

 

Termín pro úhradu poplatku za vývoz

komunálního odpadu je 31.5.2020.

Podpora místních živnostníků

Na odkazu https://pomalsilocal.webnode.cz/ můžete koupí voucherů podpořit místní podnikatele a producenty Pomalší.

Zápis do Mateřské školy Netřebice

Zápis do naší mateřské školy bude probíhat ve dnech 12. května 2020 od 10:30 do 12:30 hod. a 13. května 2020 od 12:45 do 13:30 hodin za předpokladu, že bude MŠ Netřebice již v této době otevřena.

V případě uzavřené školy můžete přihlášky odevzdat:

e-mail: skolka@obecnetrebice.cz

ID dat. schránky: sw6pesn

osobně: OÚ Netřebice

 

Evidenční list a Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou zpřístupněny ke stažení na elektronické úřední desce obce na www.obecnetrebice.cz, v sekci Mateřská škola. Dále jsou k dispozici k osobnímu vyzvednutí na OÚ Netřebice od 5. dubna 2020. Vzhledem k uzavření škol z důvodu ochrany veřejného zdraví není možné vyzvednutí přihlášek přímo v MŠ Netřebice.

Prosím vyplňte tiskopisy kompletně, jen tak budou pro MŠ závazné.

Přítomnost dětí u zápisu není nutná.

 

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

 

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce

 

 

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

Vážení spoluobčané,

nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Vážení spoluobčané,

všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

 

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

 

UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ NETŘEBICE

OD PONDĚLÍ 23.3.2020 BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY NETŘEBICE, OKR. ČESKÝ KRUMLOV SE SOUHLASEM ZŘIZOVATELE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN A TO NA ZÁKLADĚ ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ.

Služba seniorům

Obec Netřebice nabízí občanům nad 65 let možnost dovézt základní potraviny do výše 500,- Kč a léky.

 

V případě zájmu se obracejte na tel. č.  723 469 247.

Nákup by se uskutečňoval vždy v  pondělí a ve čtvrtek.

 

Žádáme, aby tato služba byla využívána pouze v případech, kdy si senioři nákupy nemohou zajistit prostřednictvím rodinných příslušníků a blízkých osob.

 

Služba bude seniorům poskytnuta zdarma, uhradí pouze cenu nákupu požadovaného zboží. Nákup je možné uhradit pouze v hotovosti v českých korunách. Není možné vybírat, v jaké prodejně budou potraviny a další produkty nakoupeny.

________________________________________________________________________________

Změna sídla ohlašovny a výzva k výměně občanského průkazu

Obecní úřad Netřebice oznamuje, že z důvodu přestěhování sídla Obecního úřadu v obci Netřebice do nové budovy se mění také sídlo ohlašovny adresy:

 

Netřebice čp. 6 na novou adresu Netřebice čp. 147 od data 1.1.2020

 

Občané, kteří mají úřední adresu místa trvalého pobytu dle ust. § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel na ohlašovně trvalého pobytu Netřebice čp.6 s tímto údajem vedeném v občanském průkazu je důvodem ke skončení platnosti občanského průkazu (§ 11 odst. 2 písm. b) zák. č. 329/1999 Sb.

 

Z uvedeného důvodu žádáme dotčené občany, aby se dostavili co nejdříve k výměně občanského průkazu.

_______________________________________________________________________________

 

OBEC NETŘEBICE

Oznamujeme svým občanům, že je možné si pronajmout velkou

zasedací místnost na novém oú (oslavy narozenin, svatby, křtiny... ).

Poplatek za pronájem činí 1.000,-KČ + 2.000,-KČ kauce (pokud bude

po konané akci vše v pořádku, bude kauce občanovi vrácena).

AKCE JE NUTNÉ HLÁSIT VČAS DOPŘEDU NA OÚ.

Smlouva o zajištění sběru odpadů

Od začátku roku 2020 je v platnosti smlouva s firmou Technické služby Kaplice spol. s r.o., která umožňuje občanům Netřebic (po předložení občanského průkazu) zdarma využívat služeb sběrného dvora v Kaplici. U stavební sutě je limit 200 kg na číslo popisné za rok.

 

Provozní doba SD Kaplice

Pondělí 10,00 - 12,30      13,30 - 18,00

Úterý       8,00 - 12,30      13,30 - 16,00

Středa                    ZAVŘENO

Čtvrtek  10,00 - 12,30      13,30 - 18,00

Pátek      8,00 - 12,30       13,30 - 16,00

Sobota    8,00 - 12,00

________________________________________________________

 

 

 

Návštěva premiéra Andreje Babiše a ministrů v naší obci

Výstavba dálnice D3 se stala důvodem zastávky na výjezdním zasedání premiéra Andreje Babiše s ministry 18. července 2019 v naší obci. Delegace na vlastní oči viděla jaký je pro obyvatele Netřebic někdy i "nadlidský" úkol přejít rušnou silnici.


Starostka Jana Vomáčková přivítala premiéra Andreje Babiše, ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, ministra životního prostředí Richarda Brabce, ředitelku českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic Vladimíru Hruškovou a několik členů doprovodu na návsi u zvoničky. Poté se delegace přemístila k mateřské školce kam byli pozváni na malé občerstvení. Na neformálním setkání řešili stavbu dálnice D3, dopravní situaci naší obce a hlavně bezpečné přecházení dětí z mateřské školky. Ministr dopravy Vladimír Kremlík přislíbil opětovné projednání semaforu u tohoto přechodu.


 

 

 

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Českokrumlovsko z nebe

Na obecním úřadě je na prodej krásná kniha fotografií českorumlovského okresu, Českého Krumlova a mimo jiné i Netřebic. Jedná se o letecké snímky našeho krásného okresu. Knihu si můžete prohlédnout (popř. za 380,- Kč zakoupit) na obecním úřadě.

Oznámení občanům,

 

Obec Netřebice oznamuje případným zájemcům o samovýrobu, nebo koupi již hotového palivového dřeva, aby si podali žádost na obecním úřadě v Netřebicích. Obec Netřebice vytvoří databázi zájmců, kteří budou podle situace (kůrovec, polomy) vyzváni k těžbě nebo koupi dřeva.

 

 

Nová webová stránka regionu Pomalší

Na webové adrese www.pomalsi.cz je spuštěn turistický, informační a kulturní servis pro informování turistů navštěvujících region ale i občanů žijících v něm.

 

clanek-pomalsi-1.2013-.docSoubor ke stažení

Volby v Netřebicích a okolí očima Českokrumlovského deníku

Volby skončily, první výsledky přišly ze Zvíkova...

 

Velká část lidí přišla volit tradičně v pátek ....

Natočili a napsali o nás v souvislosti se zneuctěním památníku obětí druhé světové války

Video z reportáže naleznete na odkazu:

 

http://www.ct24.cz/regionalni/100855-dalsi-pamatnik-na-ceskokrumlovsku-se-stal-tercem-zlodeju/

 

 Článek MF Dnes z pondělí 6. září 2010:

 

  
 
Copyright © 2009  ·  Netřebice - oficiální stránky obce  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz