Obec Netřebice
www.obecnetrebice.cz

Netřebice - oficiální stránky obce

Mateřská škola
Aktuality

Informace o zápisu dětí do MŠ v Netřebicích na rok 2020-2021:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ v Netřebicích a Evidenční list dítěte si můžete stáhnout z úřední desky obce v sekci Mateřská škola, která je na hlavní stránce webu.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

 

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce

 

 

________________________________________________________________________________

 

__________________________________________

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Netřebice je stanovena na 300,- kč měsíčně.

 

Za období 1.7. - 10.7.2020 činí úplata 95 kč.

 

Za období 24.8. - 31.8.2020 činí úplata 86 Kč.

_________________________________________________________

 

Uzavření MŠ Netřebice v době letních prázdnin:

13.7. – 21.8. 2020

 

Od 10.8. – 21.8. 2020 lze využít v nezbytných případech zařízení MŠ Zubčice.

(Nutné závazně nahlásit v posledním týdnu v květnu 2020 v MŠ Netřebice.)

_________________________________________________________

 

 

 

MŠ ZAHÁJÍ PROVOZ 11.5.2020

 

INFORMACE K NÁSTUPU DÍTĚTE DO MŠ JSOU ZVEŘEJNĚNY NA ÚŘEDNÍ DESCE OBCE V SEKCI MATEŘSKÁ ŠKOLA.

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Oznámení o výsledcích správního řízení ve věci přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Netřebice, okr. Český Krumlov v roce 2020.

K předškolnímu vzdělávání byly přijaty děti pod evidenčními čísly:

 

 

8/20 1/20

9/20 2/20

10/20 3/20

11/20 4/20

12/20 5/20

13/20 6/20

14/20 7/20

17/20 9/20

V Netřebicích dne 5.6. 2020 ředitelka MŠ Netřebice, okr. Český Krumlov

Jana Srogončíková

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Copyright © 2009  ·  Netřebice - oficiální stránky obce  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz