Obec Netřebice
www.obecnetrebice.cz

Netřebice - oficiální stránky obce
Přihlašte se k odběru důležitých informací přímo na Váš mobil pomocí SMS zpráv...
Odběr SMS


Netřebice je malá jihočeská obec, nacházející se při mezinárodní silnici E55, vedoucí z Českých Budějovic do rakouského Lince.

Obec je vystavěna na kopci, s něhož je krásný pohled do údolí řeky Malše, na Budějovickou kotlinu, na Novohradské hory, Blanský les s největším vrcholem Kleť a na poslední výběžky Šumavy.


Aktuální informace

Aktuální informace - 7.4.2020

Na elektronické úřední desce je celé Usnesení vlády ČR ze dne 6.4.2020 o přijetí krizového opatření

 

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

Vážení spoluobčané,

nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Vážení spoluobčané,

všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

 

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

 

Zápis do Mateřské školy Netřebice

Zápis do naší mateřské školy bude probíhat ve dnech 12. května 2020 od 10:30 do 12:30 hod. a 13. května 2020 od 12:45 do 13:30 hodin za předpokladu, že bude MŠ Netřebice již v této době otevřena.

V případě uzavřené školy můžete přihlášky odevzdat:

e-mail: skolka@obecnetrebice.cz

ID dat. schránky: sw6pesn

osobně: OÚ Netřebice

 

Evidenční list a Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou zpřístupněny ke stažení na elektronické úřední desce obce na www.obecnetrebice.cz, v sekci Mateřská škola. Dále jsou k dispozici k osobnímu vyzvednutí na OÚ Netřebice od 5. dubna 2020. Vzhledem k uzavření škol z důvodu ochrany veřejného zdraví není možné vyzvednutí přihlášek přímo v MŠ Netřebice.

Prosím vyplňte tiskopisy kompletně, jen tak budou pro MŠ závazné.

Přítomnost dětí u zápisu není nutná.

 

Aktuální informace - 31.3.2020

Vážení spoluobčané,

 

přinášíme aktuální informace související s výskytem viru:

 

- do 11. dubna 6:00 je prodlouženo omezení volného pohybu osob. Osobám mladším 65 let se zakazuje vstup do prodejen nad 500 metrů čtverečních v době od osmi do desíti dopoledne.

 

-  prodejny s plochou menší než 500metrů čtverečních při prodeji tyto osoby upřednostní

 

- povinnost zakrytí dýchacích cest na veřejnosti neplatí pro děti do dvou let

a pro řidiče jsou-li ve voze sami

 

- platí zákaz volného pohybu pro osoby, které překročí hranici do ČR, s několika výjimkami (usnesení vlády č. 334)

 

 

Na elektronické úřední desce je celé Usnesení vlády ČR ze dne 30.3.2020 o přijetí krizového opatření

 

Pojízdná prodejna

Pojízdná prodejna bude jezdit pravidelně ( na náves na velké parkoviště před OU)

každé pondělí a občanům bude k dispozici od 15:20 do 15:55 hod.

 

Nabízí toto:
- čerstvé pečivo (chléb, rohlíky), dále trvanlivé toustový chléb
- mléčné výrobky (máslo, mléko, smetana, tavený sýr, plátkový sýr, zakysaná smetana, bílé jogurty, ovocné jogurty, lipánky...)
- maso, uzeniny (kuřecí, vepřové, hovězí, trvanlivé salámy, šunky, párky...)
- ovoce, zelenina (jablka, pomeranče, cibule, česnek, celer, mrkev, petržel, rajčata, brambory, salátová okurka, ledový salát, kysané zelí...)
- základní potraviny jako mouka, rýže, těstoviny, čočka, vejce, droždí, olej, ocet, cukr, sůl, pepř, hovězí bujon, slepičí bujon, puding...
- základní hygienické věci (šampon, tuhé mýdlo, tekuté mýdlo, sprchový gel, zubní pasta, kartáček na zuby, toaletní papír...)

__________________________________________________________________________

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

ze dne 23. března 2020 č. 279

o přijetí krizového opatření

 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)

krizového zákona.


 

Vláda


I. bere na vědomí

 

 

 

1. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1, kterým

bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení

pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00

hod.;

 

2. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-3, kterým

 

 

bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na

dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;

 

II. doporučuje

 

 

 

1. zaměstnavatelům

a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě

bydliště,

b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní

smlouvě,

c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

3. osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

4. provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven

a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

a) vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,

b) zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

 

III. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod.

– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215, vyhlášené pod č. 85/2020 Sb.;

– usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 217, vyhlášené pod č. 87/2020 Sb.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Roušky

Na obecním úřadě máme k dispozici ochranné bavlněné roušky. Zájemci si můžou přijít v pracovní době obecního úřadu, tzn. nejen  v upravených úředních hodinách... Zazvoňte u vchodových dveří. V první řadě jsme roušky nabídli seniorům, ty jsou teď všichni zabezpečeni a zbytek roušek nabízíme dalším spoluobčanům. Roušky máme díky obětavým ženám z obce, jmenovitě p. Křivánkové Miladě, Marchalové Daně, Račákové Ladě a Šléglové Renatě a paní Sobotkové z Českého Krumlova. Touto cestou jim děkujeme za ochotu a pomoc.

UZAVŘENÍ PROVOZU MŠ NETŘEBICE

OD PONDĚLÍ 23.3.2020 BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY NETŘEBICE, OKR. ČESKÝ KRUMLOV SE SOUHLASEM ZŘIZOVATELE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN A TO NA ZÁKLADĚ ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ.

Služba seniorům

Obec Netřebice nabízí občanům nad 65 let možnost dovézt základní potraviny do výše 500,- Kč a léky.

 

V případě zájmu se obracejte na tel. č.  723 469 247.

Nákup by se uskutečňoval vždy v  pondělí a ve čtvrtek.

 

Žádáme, aby tato služba byla využívána pouze v případech, kdy si senioři nákupy nemohou zajistit prostřednictvím rodinných příslušníků a blízkých osob.

 

Služba bude seniorům poskytnuta zdarma, uhradí pouze cenu nákupu požadovaného zboží. Nákup je možné uhradit pouze v hotovosti v českých korunách. Není možné vybírat, v jaké prodejně budou potraviny a další produkty nakoupeny.

________________________________________________________________________________

VLÁDA ROZHODLA O ZÁKAZU VOLNÉHO POHYBU OSOB

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.

 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

3. individuální duchovní péče a služby,

4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

 

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům

1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,

2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);


IV. zrušuje

1. bod I. 1. usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020,

2. bod 2 usnesení vlády České republiky č. 208 ze dne 13. března 2020.


Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů


Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové
Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

 

OMEZENÍ PROVOZU MŠ NETŘEBICE

OD PONDĚLÍ 16.3.2020 BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY NETŘEBICE, OKR. ČESKÝ KRUMLOV OMEZEN SE SOUHLASEM ZŘIZOVATELE A TO NA ZÁKLADĚ ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ.

 

(DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDOU DOCHÁZET POUZE DĚTI OBOU


ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ. DOMA ZŮSTANOU DĚTI RODIČŮ NA

 

MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ, NEZAMĚSTNANÝCH

 

RODIČŮ, RODIČŮ V KARANTÉNĚ,…)

_________________________________________________________

 

Vláda České republiky vyhlásila NOUZOVÝ STAV

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vláda vyhlásila také další konkrétní opatření, která mají přispět k prevenci šíření koronaviru:


Zákaz akcí nad 30 osob (s účinností od pátku 13. března 6:00 hodin):

zakazují se také divadelní, hudební, filmová a další kulturní představení, stejně tak sportovní, náboženské, spolkové i další akce jako poutě, výstavy, trhy či ochutnávky, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí nad 30 osob.


Zákaz vstupu do restaurací ve večerních hodinách (s účinností od pátku 13. března 20:00 hodin):

na základě rozhodnutí vlády by měly být restaurace uzavřeny v době od 20:00 do 6:00.


Zákaz restaurací v nákupních centrech (s účinností od pátku 13. března 6:00 hodin):

bude platit rovněž zákaz činnosti stravovacích služeb, které jsou umístěné v nákupních centrech s plochou větší než 5000 m2.


Zákaz vstupu do posiloven, klubů a knihoven (s účinností od pátku 13. března 6:00 hodin):

začne platit zákaz vstupu do posilovny, na koupaliště, do solárií, saun, wellness center, do hudebních a zábavních zařízení, veřejných knihoven a galerií.


Zákaz přítomnosti osob na vzdělávání:

vláda také upravila již platný zákaz školní docházky. Kromě základních, středních a vysokých škol se zákaz přítomnosti osob na vzdělávání bude týkat od pátku 13. března i základního uměleckého vzdělávání v uměleckých školách a jazykového vzdělávání v jazykových školách pořádaného podle zákona o státní sociální podpoře, denních jazykových kurzech, ale zakázány také budou i zájmové kroužky, školní soutěže a přehlídky.

 

Změna sídla ohlašovny a výzva k výměně občanského průkazu

Obecní úřad Netřebice oznamuje, že z důvodu přestěhování sídla Obecního úřadu v obci Netřebice do nové budovy se mění také sídlo ohlašovny adresy:

 

Netřebice čp. 6 na novou adresu Netřebice čp. 147 od data 1.1.2020

 

Občané, kteří mají úřední adresu místa trvalého pobytu dle ust. § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel na ohlašovně trvalého pobytu Netřebice čp.6 s tímto údajem vedeném v občanském průkazu je důvodem ke skončení platnosti občanského průkazu (§ 11 odst. 2 písm. b) zák. č. 329/1999 Sb.

 

Z uvedeného důvodu žádáme dotčené občany, aby se dostavili co nejdříve k výměně občanského průkazu.

_______________________________________________________________________________

 

OBEC NETŘEBICE

Oznamujeme svým občanům, že je možné si pronajmout velkou

zasedací místnost na novém oú (oslavy narozenin, svatby, křtiny... ).

Poplatek za pronájem činí 1.000,-KČ + 2.000,-KČ kauce (pokud bude

po konané akci vše v pořádku, bude kauce občanovi vrácena).

AKCE JE NUTNÉ HLÁSIT VČAS DOPŘEDU NA OÚ.

Smlouva o zajištění sběru odpadů

Od začátku roku 2020 je v platnosti smlouva s firmou Technické služby Kaplice spol. s r.o., která umožňuje občanům Netřebic (po předložení občanského průkazu) zdarma využívat služeb sběrného dvora v Kaplici. U stavební sutě je limit 200 kg na číslo popisné za rok.

 

Provozní doba SD Kaplice

Pondělí 10,00 - 12,30      13,30 - 18,00

Úterý       8,00 - 12,30      13,30 - 16,00

Středa                    ZAVŘENO

Čtvrtek  10,00 - 12,30      13,30 - 18,00

Pátek      8,00 - 12,30       13,30 - 16,00

Sobota    8,00 - 12,00

________________________________________________________

 

 

 

Návštěva premiéra Andreje Babiše a ministrů v naší obci

Výstavba dálnice D3 se stala důvodem zastávky na výjezdním zasedání premiéra Andreje Babiše s ministry 18. července 2019 v naší obci. Delegace na vlastní oči viděla jaký je pro obyvatele Netřebic někdy i "nadlidský" úkol přejít rušnou silnici.


Starostka Jana Vomáčková přivítala premiéra Andreje Babiše, ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, ministra životního prostředí Richarda Brabce, ředitelku českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic Vladimíru Hruškovou a několik členů doprovodu na návsi u zvoničky. Poté se delegace přemístila k mateřské školce kam byli pozváni na malé občerstvení. Na neformálním setkání řešili stavbu dálnice D3, dopravní situaci naší obce a hlavně bezpečné přecházení dětí z mateřské školky. Ministr dopravy Vladimír Kremlík přislíbil opětovné projednání semaforu u tohoto přechodu.


 

 

 

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Českokrumlovsko z nebe

Na obecním úřadě je na prodej krásná kniha fotografií českorumlovského okresu, Českého Krumlova a mimo jiné i Netřebic. Jedná se o letecké snímky našeho krásného okresu. Knihu si můžete prohlédnout (popř. za 380,- Kč zakoupit) na obecním úřadě.

Oznámení občanům,

 

Obec Netřebice oznamuje případným zájemcům o samovýrobu, nebo koupi již hotového palivového dřeva, aby si podali žádost na obecním úřadě v Netřebicích. Obec Netřebice vytvoří databázi zájmců, kteří budou podle situace (kůrovec, polomy) vyzváni k těžbě nebo koupi dřeva.

 

 

Nová webová stránka regionu Pomalší

Na webové adrese www.pomalsi.cz je spuštěn turistický, informační a kulturní servis pro informování turistů navštěvujících region ale i občanů žijících v něm.

 

clanek-pomalsi-1.2013-.docSoubor ke stažení

  
 
Copyright © 2009  ·  Netřebice - oficiální stránky obce  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz